Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa kho I4 - Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sơn tường ngoài kho; Sơn cửa, cầu thang và chống thấm sê nô kho I4

(02/12/2021)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923 883116. Fax: 02923 824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên công trình

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

 

 

 

 

1

Công trình: Cải tạo, sửa chữa kho I4 - Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sơn tường ngoài kho; Sơn cửa, cầu thang và chống thấm sê nô kho I4.

 

Thi công xây dựng Cải tạo, sửa chữa kho I4 - Kho Dự trữ Trà Nóc  

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

450.538.740  (đã có thuế VAT)

450.538.740      (đã có thuế VAT)

Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng 678

Trọn gói

20 ngày

Quyết định số 319/QĐ-CDTTNB ngày 30/11/2021 

 Các tin đã đưa ngày: