Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa điểm kho Đông Tác - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

(30/11/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Sửa chữa điểm kho Đông Tác - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên.

 

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

24.025.000

24.025.000

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại HTC

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

Quyết định số 318/QĐ-CDTNTB ngày 10/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

15

ngày

Quyết định số 319/QĐ-CDTNTB ngày 10/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

Gói thầu xây lắp số 1: Sửa chữa điểm kho Đông Tác

 

 

 

Chỉ định thầu

 

 

822.795.000

822.795.000

Công ty TNHH MTV Tư vấn – Xây dựng LKT81

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Quyết định số 347/QĐ-CDTNTB ngày 30/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

4

Gói thầu số 2: Lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

2.000.000

2.000.000

Công ty cổ phần quản lý dự án và chi phí đầu tư - AFO

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Quyết định số 339/QĐ-CDTNTB ngày 24/11/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

5

Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

27.028.000

27.028.000

Công ty TNHH Ibon

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Quyết định số 348/QĐ-

CDTNTB  ngày 30/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: