Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Khắc phục, sửa chữa tường rào kho Hàm Thuận Bắc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận

(30/11/2021)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Khắc phục, sửa chữa tường rào kho Hàm Thuận Bắc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận.

 

Lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

13.503.000

13.503.000

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại HTC

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

Quyết định số 335/QĐ-CDTNTB ngày 24/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 336/QĐ-CDTNTB ngày 24/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

Gói thầu xây lắp số 1: Khắc phục, sửa chữa tường rào kho Hàm Thuận Bắc

 

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

462.443.000

462.443.000

Công ty TNHH MTV Tư vấn – Xây dựng LKT81

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Quyết định số 345/QĐ-CDTNTB ngày 30/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

4

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

15.191.000

15.191.000

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Đạt Nha Trang

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Quyết định số 346/QĐ-

CDTNTB  ngày 30/11/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: