Chi cục DTNN Quảng Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tài sản trang bị cho nhà điều hành Chi cục

(30/11/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: 677 Nguyễn Đức Cảnh – P. Quang Hanh – Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203 3 862 109

2. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản trang bị cho nhà điều hành Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua sắm tài sản trang bị cho nhà điều hành Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

 

Chỉ định thầu (Chỉ định thầu rút gọn)

82.160.000

đồng

82.160.000

đồng

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Bích Hường

Quyết định số 28/QĐ-CCDTQN ngày 29/11/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


 


Các tin đã đưa ngày: