Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo bán đấu giá lần hai đối với thóc DTQG nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021

(29/11/2021)

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LẦN THỨ HAI ĐỐI VỚI THÓC DTQG NHẬP KHO NĂM 2019 THUỘC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH XUẤT BÁN NĂM 2021

 

           Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo bán đấu giá lần thứ hai đối với 5.000 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021. Nội dung cụ thể:

           1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Dương; địa chỉ: Lô DC1a - 13 đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

           2. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình; địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

           3. Danh mục tài sản:

STT

Đơn vị

tài sản

Địa điểm để hàng

Số lượng
(kg)

Đơn giá
(đồng/kg)

Giá khởi điểm
tài sản

(đồng)

Khoản tiền đặt trước bằng 10%
giá khởi điểm

(đồng)

Bước giá
(đồng)

 

 

Thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019, nhập kho DTQG năm 2019

5.000.000

 

35.000.000.000

3.500.000.000

 

1

Tài sản số 1

K6/1 - Kho DT Đức Hiệp, Chi cục DTNN Quảng Ngãi

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

2

Tài sản số 2

K6/2 - Kho DT Đức Hiệp, Chi cục DTNN Quảng Ngãi

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

3

Tài sản số 3

K6/5 - Kho DT Đức Hiệp, Chi cục DTNN Quảng Ngãi

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

4

Tài sản số 4

K6/6 - Kho DT Đức Hiệp, Chi cục DTNN Quảng Ngãi

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

5

Tài sản số 5

K6/9 - Kho DT Đức Hiệp, Chi cục DTNN Quảng Ngãi

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

6

Tài sản số 6

A8/1 - Kho DT Đức Hiệp, Chi cục DTNN Quảng Ngãi

200.000

7.000

1.400.000.000

140.000.000

2.000.000

7

Tài sản số 7

K4/1 - Kho DT Nhơn Hòa, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

8

Tài sản số 8

K4/2 - Kho DT Nhơn Hòa, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

9

Tài sản số 9

K4/4 - Kho DT Nhơn Hòa, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

10

Tài sản số 10

K4/8 - Kho DT Nhơn Hòa, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

11

Tài sản số 11

K4/10 - Kho DT Nhơn Hòa, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

12

Tài sản số 12

K5/3 - Kho DT Nhơn Hòa, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

13

Tài sản số 13

K5/4 - Kho DT Nhơn Hòa, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

14

Tài sản số 14

K5/8 - Kho DT Nhơn Hòa, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

15

Tài sản số 15

K1/5 - Kho DT Bình Nghi, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

16

Tài sản số 16

K1/6 - Kho DT Bình Nghi, Chi cục DTNN Tây Sơn

300.000

7.000

2.100.000.000

210.000.000

3.000.000

17

Tài sản số 17

C3/1 - Kho DT Bình Nghi, Chi cục DTNN Tây Sơn

100.000

7.000

700.000.000

70.000.000

1.000.000

18

Tài sản số 18

C3/5 - Kho DT Bình Nghi, Chi cục DTNN Tây Sơn

100.000

7.000

700.000.000

70.000.000

1.000.000

19

Tài sản số 19

C3/6 - Kho DT Bình Nghi, Chi cục DTNN Tây Sơn

100.000

7.000

700.000.000

70.000.000

1.000.000

 

           4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 16/12/2021, tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

           5. Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Dương.

           Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Dương, Địa chỉ: Lô DC1a - 13 đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Điện thoại: 0256.2200569.Các tin đã đưa ngày: