Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá DTQG thuộc kế hoạch xuất bán năm 2021

(25/11/2021)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845150       - Fax: 02283.842081

1. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá DTQG thuộc kế hoạch xuất bán năm 2021

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

3. Giá gói thầu: Không vượt quá 40.910.000 đồng

4. Giá trúng thầu: 40.910.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi triệu, chín trăm mười ngàn đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 539/QĐ-CDTHNN ngày 20/11/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá thóc DTQG thuộc kế hoạch xuất bán năm 2021”./.Các tin đã đưa ngày: