Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Lựa chọn tổ chức bán đấu giá thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2021

(23/11/2021)

Danh sách các nhà thầu trúng thầu:

-  Tên nhà thầu: Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc

- Giá trúng thầu: 16.225.000 đồng + 1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng:  Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

2. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

- Lý do: Xếp hạng thứ hai.

3. Thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

 Thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo trúng thầu.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái thông báo và kính mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện và ký kết hợp đồng trong thời hạn nêu trên, tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái./.Các tin đã đưa ngày: