Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa điểm kho Tam Tòa – Chi cục DTNN Nghĩa Hưng

(23/11/2021)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

2. Tên công trình: Sửa chữa điểm kho Tam Tòa – Chi cục DTNN Nghĩa Hưng. 

3. Quyết định đầu tư: Quyết định số 709/QĐ-TCDT ngày 10/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch (danh mục, vốn) sửa chữa thường xuyên kho tàng đợt 2 năm 2021.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư khái toán: 240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

S TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

tạm tính
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa điểm kho Tam Tòa – Chi cục DTNN Nghĩa Hưng

16.080.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2021

Trọn gói

40 ngày

 

Tổng cộng

16.080.000

 

 

 

 

 

                                               

(Bằng chữ: Mười sáu triệu không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)Các tin đã đưa ngày: