Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Khám sức khỏe tổng quát cho công chức, người lao động năm 2021

(24/11/2021)

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

Địa chỉ: Số 186, đường Quang Trung - Phường Tân Quang - TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại : 02073822292.

  1. Tên gói thầu: Khám sức khỏe tổng quát cho công chức, người lao động năm 2021.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  3. Giá gói thầu: 173.496.800 đồng  (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm đồng);
  4. Giá trúng thầu: : 173.251.800 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm năm mươi mốt nghìn, tám trăm  đồng).
  5. Nhà thầu trúng thầu: Bệnh viện đa khoa Phương Bắc – Chi nhánh Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa An Sinh.

      Địa chỉ: Tổ 4, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 249/QĐ-CDTHLS ngày 24/11/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.


Các tin đã đưa ngày: