Chi cục DTNN Sa Đéc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 246.000 kg gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022

(24/11/2021)

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 246.000 kg gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện của Chi cục DTNN Sa Đéc:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc.

       - Địa chỉ: 25/9-QL80, phường 2, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.864.090 – Fax: 02773.865.590.

2. Tên gói thầu:“Cung cấp dịch vụ bốc xếp 246.000 kg gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện của Chi cục DTNN Sa Đéc”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu (ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT )

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 246.000 kg gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022 thực hiện của Chi cục DTNN Sa Đéc

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước.

21.648.000

21.648.000

Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh Trang Như

Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

166/QĐ-CCDTSĐ ngày 23/11/2021.


 


Các tin đã đưa ngày: