Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thay bộ cảm biến máy đo nồng độ khí Nitơ năm 2021

(22/11/2021)

 

A.Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

    - Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1,TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

    - Điện thoại: 02703.816.919 ;   Fax: 02703.910.865.

2. Tên gói thầu: Thay bộ cảm biến máy đo nồng độ khí Nitơ.

3. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Số 246/QĐ-CDTCL ngày  22/11/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

     - Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa - Chức vụ: Cục trưởng

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)        

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thay bộ cảm biến máy đo nồng độ khí Nitơ

 

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

 

44.000.000 đồng

44.000.000 đồng

Công ty cổ phần SETA

QĐ số: 246       /QĐ-CDTCL ngày    22/11/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Cửu Long.

Hợp đồng trọn gói

 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

        Số tiền bằng chữ: (Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn)

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí kiểm tra máy, chi phí lắp đặt cảm biến và các chi phí khác có liên quan.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: