Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 117,855 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tỉnh Bình Định

(22/10/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 117,855 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tỉnh Bình Định.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 117,855 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tỉnh Bình Định.

Theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính

54.448.598

NSNN

22/10/2021

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/11/2021

 

2. Yêu cầu chào giá

- Thời gian phát hành chào giá: Từ ngày 22/10/2021 đến 08 giờ 00 ngày 25/10/2021.

- Địa chỉ phát hành: số 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hạn cuối tiếp nhận chào giá: Đúng 08 giờ 00 ngày 25/10/2021.Các tin đã đưa ngày: