Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gia cố mái che công cụ, dụng cụ tại điểm kho

(22/10/2021)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHON NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn.

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: (0256) 3 882.109

2. Tên gói thầu: gia cố mái che công cụ, dụng cụ tại điểm kho

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

          1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gia cố mái che công cụ, dụng cụ tại điểm kho

Chỉ định thầu rút gọn

18.463.000

18.463.000

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và dv Tổng hợp Huyền Như

Số 59/QĐ-CCDTTS ngày  22/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

Hợp đồng trọn gói

60  ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết hợp đồng: đến hết ngày 29/10/2021.Các tin đã đưa ngày: