Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo mời thầu gói thầu Bảo quản thép định kỳ năm 2021

(22/10/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

Địa chỉ: 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.9436.226; Fax: 02373.940.397; Email: leconghoa@gdsr.gov.vn

1. Tên gói thầu: Bảo quản thép định kỳ năm 2021.

Loại gói thầu: Phi tư vấn hợp

Giá gói thầu: 731.877.300 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi mốt triệu, tám trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm đồng).

Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT và các chi phí có liên quan

Nội dung chính của gói thầu:

Bảo quản định kỳ 02 năm/lần đối với 2.498.920 kg thép (Trong đó Thép L đều cạnh (150 x 150)mm: 1.249,352 tấn; Thép L đều cạnh (200 x 200)mm: 1.249,568 tấn) tại Kho Sim - Chi cục Dự trữ Nhà nước Triệu Sơn - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và đảm bảo xong trước ngày 25/12/2021

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Bảo quản định kỳ 02 năm/lần thép năm 2021

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (qua mạng)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành E- HSMT: từ 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2021 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 27/10/2021 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành E- HSMT: Cục DTNN khu vực Thanh Hóa ; Địa chỉ: 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.9436.226; Fax: 02373.940.397;   Email: leconghoa@gdsr.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ E- HSMT: Miến phí  

9. Bảo đảm dự thầu: 10.900.000 đồng

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 10 năm  2021

11. Thời điểm mở thầu: Trong vòng 2 tiếng kể từ thời điểm đóng thầu./.Các tin đã đưa ngày: