Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

(20/10/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 821 282/02223 821 687.

Mã số thuế: 0100787888006.

1. Tên gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 320.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021, số lượng 08 bộ. Địa điểm giao nhận tại Chi cuc DTNN Tân Hiệp - Cục DTNN khu vực Hà Bắc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2021 (định mức phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn, phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 10 giờ 06’, ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến trước 10 giờ 00’, ngày 29 tháng 10 năm 2021.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: website:  http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Thời điểm đóng/mở thầu: 10 giờ 00, ngày 29 tháng 10 năm 2021.Các tin đã đưa ngày: