Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022

(20/10/2021)

1/. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693. 824 801                   Fax: 02693.824 108

2/. Tên gói thầu: Cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022.

3/. Số thông báo mời thầu: 20211027892-00

4/. Giá gói thầu: 54.438.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn). Tổng giá trị dự toán đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan.

5/. Giá trúng thầu: 51.035.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm mươi mốt triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn). Tổng giá trị dự toán đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan.

6/. Nhà thầu trúng thầu: HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI QUYẾT TIẾN

7/. Loại hợp đồng: Trọn gói.  

8/. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/11/2021).

9/. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 36/QĐ-CCDTGL ngày 20/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022.

10/. Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

 Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai kính mời nhà thầu trúng thầu có mặt tại văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai (Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) để ký kết hợp đồng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này./.Các tin đã đưa ngày: