Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Thí nghiệm nén tĩnh đất nền sau khi gia cố cọc BTCT

(14/01/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910469          fax: 02703.910865

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1  

Giá trúng thầu 3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp tường rào kho 3/2, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Gói thầu số 5: Thí nghiệm nén tĩnh đất nền sau khi gia cố cọc BTCT

 

Chỉ định thầu rút gọn

22.729.000 đồng

22.729.000 đồng

Trung Tâm giám định chất lượng xây dựng.

Trọn gói

15 ngày

Số: 153/QĐ-CDTCL ngày 16/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: