Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Dung Quất (Kho số 13C)

(15/01/2021)

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên Công trình: Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Dung Quất (Kho số 13C), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán

Chỉ định thầu rút gọn

39.764.000

39.764.000

Công ty TNHH TVXD B.K

Quyết định số                                         06/QĐ-CDTNB   ngày          11/01/2021

Trọn gói

20 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: