Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống điện tại kho Dự trữ Đức Hiệp

(31/12/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3812947;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Thẩm tra thiết kế , dự toán xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống điện tại kho Dự trữ Đức Hiệp;

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Thẩm tra thiết kế, dự toán

Chỉ định thầu rút gọn

4.400.000

4.400.000

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long

Quyết định số                                        

     /QĐ-CDTNB   ngày  /12/2020

Trọn gói

15 ngày

( Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: