Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Khảo sát hiện trạng và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống điện tại kho Dự trữ Dung Quất

(31/12/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3812947;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống điện tại kho Dự trữ Dung Quất.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Khảo sát hiện trạng và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

Chỉ định thầu rút gọn

23.017.279

23.017.000

Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Điện 81

Quyết định số                               

    /QĐ-CDTNB   ngày      /12/2020

Trọn gói

15 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: