Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời chào hàng bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia còn lại thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2020

(25/09/2020)

 

1. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia còn lại thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2020.

- Loại gói thầu:  Phi tư vấn

- Giá gói thầu được phê duyệt: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

(Giá bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định, đã bao gồm thuế V.A.T)

- Nội dung chính của gói thầu: Bán đấu giá 5.673.284 kg gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán: Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá bán gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019.

3. Nguồn vốn: Khoản thu từ tiền bán hồ sơ bán đấu giá và ngân sách Nhà nước năm 2020 (nguồn kinh phí hoạt động dự trữ quốc gia).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn; lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành Yêu cầu báo giá: Từ ngày 28/9/2020 đến 16h 30 phút ngày 01/10/2020.

7. Địa điểm phát hành YCBG: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh – khu đô thị Đồng Quýt – xã Lộc An – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định.

8. Giá bán 01 bộ YCBG:  Miễn phí

9. Thời điểm đóng thầu: 16h30 ngày 01/10/2020.

10. Thời điểm mở thầu: 16h30 ngày 01/10/2020.Các tin đã đưa ngày: