Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá gạo DTQG kế hoạch năm 2020

(25/09/2020)

 

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

GẠO DTQG NHẬP KHO NĂM 2019 THUỘC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

 XUẤT BÁN NĂM 2020

 

        Cục Dự trữ Nhà Nước khu vực Hà Bắc. Địa chỉ: 67 Lê Thái Tổ - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020, cụ thể như sau:

        - Chủng loại: Gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019

        - Số lượng: 2.626.931 kg

        - Chất lượng: Gạo Miền Nam loại 15% tấm sản xuất từ thóc Đông Xuân 2019, gạo có bao bì, được bảo quản trong kho DTQG từ năm 2019 đến nay, các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo theo yêu cầu bảo quản quy định tại QCVN 06:2011/BTC theo Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

        - Giá khởi điểm bán đấu giá: 9.800 đồng/kg.

          - Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Theo khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

        - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia gói thầu: Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Phòng Kế hoạch và quản lý hàng dự trữ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc. Điện thoại liên hệ: 0222.3826.755

          Kính mời các Tổ chức đấu giá tài sản có chức năng theo quy định của pháp luật, có năng lực, kinh nghiệm tham gia tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia./.Các tin đã đưa ngày: