Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

(25/09/2020)

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia như sau:

            1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá

            Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội; số 36 ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

            2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá như sau:

TT, mã đơn vị tài sản bán đấu giá

Địa điểm kho để hàng

(địa điểm giao hàng)

Số lượng (kg)

Đơn giá  (đồng/kg)

Giá khởi điểm

 (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

 

GẠO NAM BỘ 15% TẤM NHẬP KHO NĂM 2018

2.225.082

 

21.805.803.600

2.180.580.360

G - 01

Kho Đông Anh,

CCDTNN Đông Anh: Ngăn kho, lô: I6N4L1, I6N4L2

312.000

9.800

  3.057.600.000

   305.760.000

G - 02

Kho Đông Anh,

C  CDTNN Đông Anh: Ngăn kho, lô: I6N4L3, I6N4L4

312.000

9.800

  3.057.600.000

   305.760.000

G - 03

Kho Đông Anh,

CCDTNN Đông Anh: Ngăn kho, lô: I8N2L1, I8N2L2

312.000

9.800

  3.057.600.000

   305.760.000

G - 04

Kho Đông Anh,

CCDTNN Đông Anh: Ngăn kho, lô: I8N2L3, I8N2L4, C1N5

434.060

9.800

  4.253.788.000

   425.378.800

G - 05

Kho Thanh Tước,

CCDTNN Từ Liêm: Ngăn kho, lô: C6N3, C6N5

250.000

9.800

  2.450.000.000

   245.000.000

G - 06

Kho Thanh Tước,

CCDTNN Từ Liêm: Ngăn kho, lô: C6N6, C6N7

250.000

9.800

  2.450.000.000

   245.000.000

G - 07

Kho Từ Liêm,

CCDTNN Từ Liêm: Ngăn kho, lô: C4N1L2, C4N5L1, C4N5L2

355.022

9.800

  3.479.215.600

   347.921.560

            - Giá bán không có thuế GTGT và hàng được giao trên phương tiện của bên mua tại cửa kho dự trữ.

            3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm các tiêu chí như sau:

3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở, trang thiết bị bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá; có phòng đấu giá riêng biệt.

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phù hợp với thực tế địa phương;

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức đấu giá;

- Có 3 năm liền kề gần nhất tham gia tổ chức đấu giá: Cụ thể trong 3 năm 2017-2019, mỗi năm có ít nhất 01 hợp đồng dịch vụ đấu giá;

- Có từ 03 đấu giá viên trở lên;

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Tổ chức bán đấu giá chào phí đấu giá trên cơ sở mức phí tối đa quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

3.5. Được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

3.6. Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở tại thành phố Hà Nội;

3.7. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

4.1.Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 01/10/2020 (không hoàn trả hồ sơ).

4.2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Văn thư - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội, số 36 ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 0243. 864 3021;    0243. 8641582;  

4.3. Quy cách hồ sơ: 01 bản chính được để trong phong bì có dán niêm phong; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, những tổ chức đấu giá tài sản không được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và cũng không được hoàn trả hồ sơ.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội thông báo để các tổ chức đấu giá quan tâm đăng ký tham gia./.Các tin đã đưa ngày: