Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá bán 3.136,456 tấn gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019

(11/09/2019)

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

 

1.  Tên đơn vị được lựa chọn:

+ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng- Sở tư pháp thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: (0236) 3889627 - 3895593 - 3887678;  Fax: 0236.3887678

+ Giá trúng chào giá (đã có thuế) là: 8.900.000 đồng.

(Bằng chữ: Tám triệu chín trăm nghìn đồng)

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên đơn vị không được lựa chọn:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng.

+ Lý do: Có giá chào xếp hạng thứ 02.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

- Thời gian: lúc 15h00 ngày 11/9/2019.

- Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 đường Xuân Đán 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.Các tin đã đưa ngày: