Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu thuê thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia

(23/08/2019)

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đăng tải thông báo về thời gian tổ chức đấu thầu gói thầu thuê thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia như sau: phát hành HSMT từ ngày 31/7/2019 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2019, đóng thầu vào 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2019 và mở thầu vào 10 giờ 00 phút ngày 23/8/2019.

Tuy nhiên, do đến thời điểm đóng thầu vào 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2019 không có đủ 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu theo quy định. Để tăng thêm số lượng nhà thầu tham dự, tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu thuê thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia như sau:

- Phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 31/7/2019 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 30/8/2019;

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 30/8/2019;

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 30/8/2019.Các tin đã đưa ngày: