Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác tại Văn phòng Cục nawm 2019

(16/05/2019)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác tại Văn phòng Cục DTNNKV Nghĩa Bình.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ ngày 16 tháng 5 năm 2019 đến 8 giờ 30, ngày 21 tháng 5 năm 2019.

6. Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình. 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Điện thoại: (0256) 3 826441; Số Fax: (0256) 3 827 526)

7. Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là đến 8 giờ 30, ngày 21 tháng 5 năm 2019.

8. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình. 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số Fax: (0256) 3 827 526

9. Thời gian mở báo giá: Lúc 8 giờ 30, ngày 21/5/2019Các tin đã đưa ngày: