Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm khí Nitơ (N2) phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019

(07/05/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 02373.943.226 - 0373.940.397.        Fax: 02373.943.225.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu 

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Mua sắm khí Nitơ (N2) phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019

Chào hàng cạnh tranh

 

421.600.000

 

 

421.600.000

 

Công ty Cổ phần khí công nghiệp Nghệ An

Hợp đồng trọn gói

Xong trước ngày 01/7/2019

Số 308/QĐ-CDTTH ngày 03/5/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh  Hóa về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm khí Nitơ (N2) phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019

 

 Các tin đã đưa ngày: