Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời chào hàng Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2019

(07/05/2019)

 

1/. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.723 543                       Fax: 02693.723 548

2/. Tên gói thầu: Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2019.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa  

- Giá gói thầu: 104.400.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm lẻ bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn). Tổng giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan; chi phí vận chuyển, giao hàng và bơm nạp cho tất cả các lô gạo nhập kho năm 2019 tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3/. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước giao năm 2019.

4/. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng.

5/. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6/. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Miễn phí, từ ngày 06/5/2019 đến trước 09giờ 00 ngày 14/5/2019 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

7/. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 00, ngày 14/5/2019.

8/. Thời điểm mở thầu: 09giờ 00, ngày 14/5/2019.Các tin đã đưa ngày: