Chi cục DTNN Thanh Oai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc vác phục vụ nhập gạo nhập kho năm 2019

(06/05/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai

- Địa chỉ: Đại Định - Tam Hưng – Thanh Oai – Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0433876097

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bốc vác gạo qua cân, bốc xếp đưa vào kho.

3. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai .

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo kết quả chỉ định thẩu rút gọn: Cung cấp dịch vụ bốc vác phục vụ nhập gạo nhập kho năm 2019

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

1 Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc vác gạo qua cân bốc xếp quy cách vào kho

Chỉ định thầu (rút gọn)

144.000.000

144.000.000

Hộ kinh doanh

Vũ Thị Phương

Quyết định số 33/QĐ- CCDTTO    ngày 06 tháng 4 năm 2019

Trọn gói, không điều chỉnh giá.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2019

2. Nhà thầu không trúng thầu:

- Ông Nguyễn Tiến Chung – Xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

- Ông Nguyễn Tiến Tư – Xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Lý do không trúng chỉ định thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai thông báo đến các nhà thầu đã gửi báo giá đến để tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu được chỉ định đến  đàm phán ký kết hợp đồng. /.Các tin đã đưa ngày: