Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu xây lắp số 1 và Gói thầu số 2

(20/12/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

Gói thầu xây lắp số 1: Sửa chữa tường rào bảo vệ vùng kho và tường ngăn kho cuốn

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

248.291.000

248.291.000

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – Tư vấn Xây dựng điện Hoàng Quân

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

Quyết định số 329/QĐ-CDTNTB ngày 20/12/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

7.880.000

7.880.000

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Việt Sơn

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

Quyết định số 330/QĐ-CDTNTB ngày 20/12/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: