Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Công trình: Nâng cấp Kho lương thực, kho dự trữ Dung Quất

(13/11/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056. 3826441.                   Fax: 056.3827526

2. Tên các gói thầu: Tư vấn chuẩn bị đầu tư công trình Nâng cấp Kho lương thực, kho dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi

 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 412/QĐ-CDTNB ngày 09/11/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Công trình: Nâng cấp Kho lương thực, kho dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi-Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Tổng giá trị các gói thầu: 454.190.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bốn triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng).

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Dịch vụ tư vấn:

454.190.000 đồng

 

 

 

 

 

1

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

384.500.000 đồng

NSNN và các nguồn phí khác

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2017

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

2

Thẩm tra thiết kế, bản vẽ thi công

35.288.000 đồng

NSNN và các nguồn phí khác quốc gia năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2017

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

3

Thẩm  tra dự toán công trình

34.402.000 đồng

NSNN và các nguồn phí khác

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng  11 năm 2017

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

 Các tin đã đưa ngày: