Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu xây lắp: Thay nền gạch men tầng 1 nhà làm việc

(13/11/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 058.3889227. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định

phê duyệt

1

Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

Gói thầu xây lắp: Thay nền gạch men tầng 1 nhà làm việc

 

Chỉ định thầu rút gọn

63.798.000

63.798.000

Công ty TNHH Ibon

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

Quyết định số       268/QĐ-CDTNTB ngày 13/11/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: