Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp quạt đứng và nồi cơm điện phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2017 thuộc dự toán mua sắm công cụ dụng cụ năm 2017

(10/11/2017)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02263.845150             - Fax: 02263.842081

2. Tên dự toán: Mua sắm công cụ, dụng cụ năm 2017.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 429/QĐ-CDTHNN ngày 03/11/2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu ‟ cung cấp quạt đứng và nồi cơm điện phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2017” thuộc dự toán ‟mua sắm công cụ dụng cụ năm 2017” do Cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

5. Tổng mức đầu tư: 54.250.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu

‟ cung cấp quạt đứng và nồi cơm điện phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2017”

54.250.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Từ 15/11/2017

Hợp đồng trọn gói

Từ khi hợp đồng có hiệu lực, đồng thời chậm nhất đến 05/12/2017

 Các tin đã đưa ngày: