Thông báo về việc huỷ kết quả trúng tuyển và phê duyệt thí sinh trúng tuyển bổ sung kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2021

(10/11/2022)


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: