Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc Tham dự Hội nghị cập nhật kiến thức mới về văn hóa, con người

(06/08/2018)

Sáng ngày 02/8/2018 tại Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng, các đồng chí trong BCH Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc và cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các phòng nghiệp vụ, các chi cục tham dự Hội nghị cập nhật kiến thức mới về văn hóa, con người trong bối cảnh hiện nay do Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố tổ chức.

 

BCH Đảng ủy và cán bộ chủ chốt  Cục DTNN khu vực Đông Bắc học tập tại Hội nghị

 

Hội nghị được nghe đồng chí Hồ Sĩ Quý – Nguyên viện trưởng Viện hàn lâm Khoa học, xã hội Việt Nam truyền đạt các kiến thức mới về văn hóa, con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay với các chuyên đề rất thiết thực liên quan đến những thành tựu đạt được trên lĩnh vực văn hóa; Những vấn đề về văn hóa, con người trong hội nhập quốc tế; Những bất cập về văn hóa, con người trong bối cảnh hiện nay và những giải pháp nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Giáo sư, tiến sỹ Hồ Sĩ Quý – Nguyên Viện trưởng Viện hàn lâm

 Khoa học, xã hội Việt Nam truyền đạt tại Hội nghị

 

Sau ½ ngày học tập, nghiên cứu Hội nghị cập nhật kiến thức mới về văn hóa, con người trong bối cảnh hiện nay do Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức đã thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị học tập, nghiên cứu giúp cho cán bộ chủ chốt Khối các cơ quan thành phố nói chung và cán bộ đảng viên tại Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc nói riêng nhận thức rõ giá trị và tầm quan trọng của văn hóa, con người trong bối cảnh hiện này từ đó tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tại đơn vị nhằm xây dựng cơ quan, công sở ngày một văn minh, hiện đại.

 

Hà Trung Mạnh – Cục DTNNKV Đông BắcCác tin đã đưa ngày: