Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia giữa Việt Nam và Israel

(17/08/2018)

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, từ ngày 2/8 đến ngày 9/8/2018, đoàn công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước Việt Nam do bà Bùi Thúy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn đã sang làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan của Israel để trao đổi kinh nghiệm về quản lý dự trữ quốc gia.

  Trong thời gian công tác, Đoàn đã trao đổi, tham vấn kinh nghiệm về quản lý, bảo quản, nhập, xuất đối với mặt hàng xăng, dầu dự trữ quốc gia; về việc đảm bảo an ninh, an toàn kho chứa hàng dự trữ quốc gia và kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý dự trữ quốc gia.

Về kinh nghiệm quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia: Đoàn công tác đã làm việc với Cơ quan quản lý dự trữ quốc gia xăng dầu thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên nước Isarel và công ty Israel National Oil Pipeline Authori là một trong các đơn vị được thuê trực tiếp bảo quản xăng dầu dự trữ trữ quốc gia.

 Nội dung làm việc đã tập trung trao đổi và nắm bắt một số kinh nghiệm trong quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, như: Những quy định của pháp luật của Isarel đối với quản lý xăng dầu; cách thức chi ngân sách để mua xăng dầu đưa vào dự trữ quốc gia; mức dự trữ, thẩm quyền xuất cấp trong các tình huống đột xuất, cấp bách. Theo đó, Isarel dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu thành phẩm (không dự trữ dầu thô), với mức dự trữ trên 40 ngày sử dụng với mục tiêu bảo đảm cung cấp kịp thời nhiện liệu trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là các tình huống do xung đột chiến tranh, khủng bố, thiên tai, động đất… gây ra. 

 

Đoàn công tác làm việc với Cục quản lý dự trữ xăng dầu quốc gia ISRAEL

 

Việc bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia được thực hiện thông qua hợp đồng thuê doanh nghiệp để bảo quản. Kể từ năm 1988, Chính phủ Israel có chính sách tạo môi trường mở cho các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp tư nhân) tham gia vào các hoạt động mua bán, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia. Doanh nghiệp nhận hợp đồng thuê bảo quản chịu trách nhiệm đầu tư bồn, bể chứa và được nhà nước trả tiền thuê bảo quản theo quy định. Xăng dầu dự trữ quốc gia được bảo quản bồn, bể riêng; thời hạn lưu kho đối với xăng dự trữ quốc gia là 2-3 năm, đối với dầu dự trữ quốc gia là 3-5 năm. Xăng dầu được quản lý  chất lượng theo tiêu chuẩn chung của châu Âu. Việc quản lý xăng dầu được tự động hóa qua hệ thống máy tính và được cập nhật, báo cáo hàng ngày về cơ quan quản lý xăng dầu để tổng hợp, theo dõi, kiểm soát, xử lý những thông tin phức tạp, những thông tin khác nhau, ở các kho, bồn, bể và các doanh nghiệp bảo quản khác nhau; các thông tin này được tuyệt đối bảo mật; khi có sự cố bất thường xảy ra được báo động kịp thời về cơ quan quản lý xăng dầu quốc gia. Việc kiểm tra chất lượng thực tế được thực hiện định kỳ 01 lần/01 tháng bởi cơ quan quản lý dự trữ quốc gia về xăng dầu; doanh nghiệp trực tiếp bảo quản chịu trách nhiệm về chất lượng trong quá trình bảo quản lưu kho.

            Khi có tình huống cần xuất cấp (chiến tranh, thiên tai, động đất…), Bộ Năng lượng và nguồn nước là cơ quan chủ trì, lấy ý kiến 2 Bộ liên quan là Quốc phòng và Bộ Kinh tế để trình cấp có thẩm quyền quyết định xuất cấp xăng dầu dự trữ quốc gia.

 

Đoàn công tác nghiên cứu, tham khảo công tác bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia

tại Công ty Israel National Oil Pipeline Authori

 

Về áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý dự trữ quốc gia: Đoàn đã làm việc với một số doanh nghiệp cung cấp các giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, trong đó tham khảo hệ thống tự động báo cáo tình hình nhập xuất, bảo quản các mặt hàng dự trữ; tự động kiểm soát được tình trạng hàng hóa trong quá trình dự trữ và tự động đưa ra những cảnh báo khi có biến động hoặc nguy cơ rủi ro trong bảo quản (như rò rỉ, hao hụt, thất thoát bất thường) và khả năng sẵn sàng cung cấp thông tin, báo cáo, dự báo tình hình và các vấn đề có liên quan để phục vụ quản lý điều hành hoạt động dự trữ quốc gia. 

Về tham khảo công nghệ trong bảo vệ an ninh, an toàn dự trữ quốc gia: Đoàn đã làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Magal, đây là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về bảo vệ an ninh, an toàn, đặc biệt là hệ thống hàng rào an ninh có cảm biến nhận diện đa chiều cho hệ thống phòng thủ, hệ thống an ninh bảo vệ của các kho tàng, trụ sở. Đoàn đã trao đổi, học tập kinh nghiệm và xem các mô hình thực tế của tập đoàn đã áp dụng trên thế giới, qua đó trao đổi, tính toán, dự kiến mức đầu tư, trang bị cho hệ thống hàng rào an ninh bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tại các điểm kho, trụ sở làm việc của các cơ quan dự trữ quốc gia.

 

Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo tập đoàn Magal Systems

 

          Những kinh nghiệm của Israel nêu trên là bài học hết sức cần thiết và quý báu đối với công tác quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, việc áp dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý, điều hành hoạt động dự trữ quốc gia. Đặc biệt là công tác nghiên cứu, hoàn thiện thể chế quản lý xăng dầu và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dự trữ quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn mới.

           Đoàn công tácCác tin đã đưa ngày: