Tăng cường hợp tác quốc tế về dự trữ quốc gia giữa hai nước Việt Nam và Lào năm 2017

(15/01/2018)

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào năm 2017; được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính hai nước. Từ ngày 05-10/11/2017, đoàn công tác của Tổng cục DTNN - Bộ Tài chính Việt Nam do ông Lê Văn Thời - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN làm trưởng đoàn đã sang làm việc với Vụ Dự trữ Nhà nước (Vụ DTNN) - Bộ Tài chính Lào.

Theo chương trình làm việc, đoàn đã trao đổi, tư vấn về kinh nghiệm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn kinh nghiệm về thuê bảo quản hàng dự trữ nhà nước; trao đổi về trình tự lập, xây dựng kế hoạch phát triển DTNN tới năm 2020 và giai đoạn 2021- 2025; trao đổi kinh nghiệm về xuất cấp hàng DTNN trong các trường hợp khẩn cấp và bàn về công tác chuẩn bị các trang thiết bị vật tư, thiết bị để giúp Lào đưa vào bảo quản kín 1.000 tấn gạo tại Thủ đô Viêng chăn trong đầu năm 2018.

 

 

Đoàn công tác của Tổng cục DTNN làm việc với Vụ Dự trữ Nhà nước Lào  

trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý hàng DTNN tại Nhà nước Lào

 

Đoàn đã làm việc, khảo sát thực tế kho DTNN tại tỉnh Chăm Pa Sak phía nam Lào. Đối với kho dự trữ gạo, đoàn đã cùng với Vụ DTNN Lào kiểm tra công tác bảo quản 2.000 tấn gạo nếp tại kho của doanh nghiệp thuê bảo quản.  Qua thực tế, đoàn đã tư vấn cho Vụ DTNN Lào cần đôn đốc doanh nghiệp thuê bảo quản sớm thực hiện việc luân phiên đổi hàng để đảm bảo chất lượng hàng DTNN và tư vấn cho doanh nghiệp nên áp dụng phương thức bảo quản kín gạo để đảm bảo kéo dài thời gian bảo quản, đảm bảo chất lượng gạo khi xuất kho.  

Tại kho dự trữ xăng dầu Vụ DTNN Lào đang thuê Công ty Petro Lào bảo quản tại Pakse tỉnh Chăm Pa Sak. Đoàn đã trao đổi kinh nghiệm với Vụ DTNN Lào một số nội dung để tăng cường công tác quản lý xăng dầu như: Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký cụ thể bồn bể dự trữ với cơ quan quản lý; mở sổ riêng theo dõi diễn biến nhập xuất; thực hiện công tác luân phiên đổi hàng theo kế hoạch; nâng cao năng lực về công tác kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng tại chỗ.

 

Đoàn công tác làm việc tại kho bảo quản gạo DTNN tại Chăm Pa Sak

 

Kết thúc chương trình công tác năm 2017, bà Bua Ngơn - Un Nạ Lạt, Vụ trưởng Vụ DTNN Lào và ông Lê Văn Thời Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Việt Nam, đã tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác về DTNN của hai nước trong năm 2017.

Về những kết quả đạt được, Tổng cục DTNN đã tư vấn giúp Vụ DTNN Lào từng bước hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Vụ; giúp bạn xây dựng cơ chế chính sách về dự trữ nhà nước. Đã giúp bạn đưa được 02 mặt hàng chiến lược vào bảo quản đó là gạo và xăng dầu và tư vấn về ký hợp đồng thuê bảo quản hàng DTNN; trao đổi, tư vấn mô hình kho DTNN; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn giúp bạn về công tác bảo quản hàng hóa (tập huấn trực tiếp tại các kho của Tổng cục DTNN Việt Nam) và hướng dẫn bạn qui trình thực hiện xuất cấp hàng DTNN trong trường hợp khẩn cấp.

Về khó khăn, do DTNN tại Lào mới được hình thành nên công tác triển khai còn nhiều lúng túng; cơ chế chính sách chưa đồng bộ nhất là về thẩm quyền xuất cấp hàng DTNN và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa bảo quản; việc phối hợp công tác giữa các bộ, ngành có liên quan và các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Quy trình xuất cấp hàng DTNN cũng như công tác triển khai xuất cấp còn nhiều hạn chế…

 

Tổng cục DTNN Việt Nam và Vụ DTNN Lào ký biên bản làm việc

 và thông qua kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020

 

Hai bên đã thông qua kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020, trong đó cụ thể các nội dung cần hợp tác, trao đổi cho từng năm. Hai bên cam kết tiếp tục phát huy, duy trì cách thức trao đổi, phối hợp công việc như hiện nay. Phía Vụ DTNN Lào khi có vướng mắc cần kịp thời cung cấp thông tin cho Tổng cục DTNN Việt Nam để hỗ trợ, giúp đỡ; đồng thời, duy trì chế độ báo cáo 6 tháng/lần như đã thống nhất trước đây./.

                                               

                                      Quang Khải - Vụ Kế hoạchCác tin đã đưa ngày: