Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Phát huy nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp

(11/10/2023)

Nhằm đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) được giao quản lý, trong thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã tăng cường quản lý chất lượng hàng lưu kho, bảo quản thường xuyên lương thực, vật tư; thực hiện tốt công tác kiểm tra mùa Xuân và định kỳ báo cáo Tổng cục DTNN... Những việc làm thiết thực này đã giúp đơn vị bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng hàng DTQG.

 

Bảo quản hàng DTQG là một trong những nhiệm vụ quan trọng

luôn được Cục DTNN khu vực Đông Bắc quan tâm triển khai thực hiện tốt.

 

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng DTQG

Bảo quản hàng DTQG là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Cục DTNN khu vực Đông Bắc quan tâm hàng đầu. Đơn vị thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các chi cục DTNN tuân thủ nghiêm quy trình, quy định bảo quản hàng DTQG.

Theo đó, Cục chú trọng quản lý chất lượng hàng lưu kho, bảo quản thường xuyên, định kỳ lương thực và vật tư tại các Chi cục DTNN trực thuộc; thực hiện tốt công tác kiểm tra mùa Xuân và định kỳ báo cáo Tổng cục DTNN.

Riêng mặt hàng gạo, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã lựa chọn đơn vị giám định, phối hợp kiểm tra chất lượng gạo nhập kho DTQG đảm bảo đúng quy định. Kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chuẩn, 100% vật tư, hàng hóa lưu kho đảm bảo an toàn.

Để bảo quản an toàn các mặt hàng DTQG, Cục đã hướng dẫn các Chi cục DTNN triển khai kê lót bảo quản ban đầu phục vụ nhập lương thực tại các điểm kho DTQG; hướng dẫn các Chi cục DTNN lấy mẫu, phân tích, báo cáo chất lượng hàng hóa báo cáo Tổng cục DTNN; kiểm tra, đôn đốc hoàn thiện lô hàng, nạp khí, đưa vào bảo quản 7.000 tấn gạo đã nhập kho DTQG năm 2023.

Các Chi cục DTNN trực thuộc cũng thường xuyên, định kỳ kiểm tra, kiểm định và hiệu chỉnh các thiết bị đo lường (như: Cân, máy đo độ ẩm, máy đo nồng độ khí N2…), đảm bảo các thiết bị được kiểm tra hoạt động bình thường trước khi đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, chú trọng kiểm tra vật tư dự trữ trước khi nhập kho và trước thời gian hết hạn bảo hành, hết hạn lưu kho, báo cáo Tổng cục DTNN.

Nhờ các biện pháp bảo quản khoa học, phù hợp với thực tiễn tại các Chi cục, chất lượng hàng DTQG được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khi nhập kho, hàng hóa đảm bảo đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Trong quá trình bảo quản hàng hóa lưu kho, đội ngũ kỹ thuật viên, thủ kho thường xuyên kiểm tra hàng hóa, kho tàng, theo dõi diễn biến thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm để có biện pháp xử lý kịp thời đối với từng loại hàng hóa.

Đối với nhóm hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn thì định kỳ lau chùi, tra dầu mỡ, nhiên liệu, cho nổ thử với các loại máy móc và đảo, xếp, phơi với các loại vật tư như nhà bạt, phao áo, phao tròn.

Việc đảm bảo sạch sẽ bên trong và bên ngoài kho vừa tuân thủ nghiêm ngặt Quy chuẩn bảo quản của hàng DTQG vừa hạn chế sự phát triển, nơi trú ngụ của các sinh vật gây hại đến chất lượng hàng DTQG đang bảo quản trong kho.

Bên cạnh đó, các hoạt động nhập, xuất hàng DTQG đều được Cục DTNN khu vực Đông Bắc chỉ đạo các Chi cục DTNN trực thuộc tổ chức giám sát chặt chẽ bởi hệ thống camera nối mạng liên thông đến Tổng cục DTNN.

Nhờ đó, chất lượng hàng DTQG được nâng cao, tăng thời gian lưu kho, tiết kiệm chi phí, nhân công, giảm đáng kể hao hụt trong quá trình bảo quản; công tác kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa lưu kho bảo đảm nhanh chóng, chính xác; hàng hóa DTQG xuất kho có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Đặc biệt, trong năm 2023, qua công tác kiểm tra mùa Xuân cho thấy, tất cả các đơn vị thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc đều khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Việc trồng nhiều cây xanh, tăng gia sản xuất, ngoài tác dụng tạo môi trường làm việc trong lành còn mang lại nguồn lợi thiết thực hàng ngày, tạo sự gắn bó của cán bộ, công chức với cơ quan.

Đánh giá về hiệu quả mang lại của công tác kiểm tra mùa Xuân, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc Lê Văn Dương cho biết, qua hoạt động kiểm tra mùa Xuân góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý và tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản an toàn hàng DTQG; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo quản hàng DTQG

Phát huy những kết quả đã đạt được, Cục DTNN khu vực Đông Bắc tiếp tục đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bảo quản hàng DTQG.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Cục đã xây dựng kế hoạch bảo quản, đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ công tác nhập, xuất và bảo quản hàng DTQG theo kế hoạch Tổng cục DTNN giao năm 2023.

Đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng, bảo quản thường xuyên lương thực, vật tư tại các Chi cục đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng lưu kho.

Song song với đó, đơn vị sẽ kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa nhập, xuất kho DTQG đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn của Tổng cục DTNN; kiểm tra, giám sát bảo quản lương thực nhập kho năm 2023.

Kiểm tra quản lý, bảo quản thường xuyên theo đúng quy trình quy phạm, hàng dự trữ lưu kho đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng; kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng gạo nhập đầy ngăn lô tại các chi cục và phòng kiểm nghiệm.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức đấu thầu lần 2 mua 4.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 khi được Tổng cục DTNN phê duyệt; thực hiện quyết toán kinh phí kê lót bảo quản gạo ban đầu báo cáo Tổng cục DTNN.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Cục DTNN khu vực Đông Bắc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua; thực hiện đúng quy trình bảo quản hàng DTQG theo các quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành, bảo đảm an toàn cả về số lượng và chất lượng…

Với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, Cục DTNN khu vực Đông Bắc xứng danh là điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng vùng kho “An toàn - xanh - sạch - đẹp” của Tổng cục DTNN và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Nguồn: Văn Trường - Tạp chí Tài chính điện tử