Hoàn thành xuất cấp hơn 309 tấn gạo hỗ trợ nhân dân huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng

(11/10/2023)

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa vừa hoàn thành xong việc xuất kho, giao nhận 309,916 tấn gạo dự trữ quốc gia đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhân dân huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng (đợt 4 năm 2023).

 

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ

nhân dân huyện Mường Lát thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

 

Thực hiện Quyết định số 398/QĐ-TCDT ngày 15/9/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trong đó giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 309,916 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 15/10/2023.

Ngay sau khi nhận Quyết định giao nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát triển khai quy trình xuất cấp, giao nhận 309,916 tấn gạo dự trữ quốc gia cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành.

Căn cứ vào kế hoạch phân bổ số gạo tiếp nhận của huyện Mường Lát, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa đã khẩn trương chuẩn bị nhân lực, phương tiện để sẵn sàng xuất cấp đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, đơn vị giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước Triệu Sơn tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị tốt điều kiện lao động, kho tàng, dụng cụ phục vụ xuất kho.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, đến ngày 08/10/2023, đơn vị đã hoàn thành xong việc xuất kho, giao nhận 309,916 tấn gạo cho huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và an toàn về mọi mặt.

 

Đại diện các cơ quan chức năng tuyên truyền, làm rõ chế độ chính sách đến bà con.

 

Việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo tự nguyện tham gia trồng, chăm sóc rừng trồng và hộ nghèo nhận khoán bảo vệ rừng đã góp phần góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định tình hình an ninh, chính trị vành đai biên giới với nước bạn. Nhân dân nhận gạo rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới đồng bào vùng sâu vùng xa thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa sẽ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Nguyễn Xuân Long – Cục DTNN khu vực Thanh Hóa