Xuất cấp hơn 32.556 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

(11/02/2022)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa giao 18 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn 32.556 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm 2021 - 2022.

Ngày 10/2/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 42/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 18 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 32.556 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II, năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành giao nhận đến ngày 15/4/2022.

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên sẽ xuất cấp

hơn 922 tấn gạo hỗ trợ học sinh ở tỉnh Kon Tum.

 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực báo cáo và đề nghị UBND 43 tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ; phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh theo đúng quy định.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lưu ý, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ gạo, trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận thấp hơn so với quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, thì cấp theo số tiếp nhận của địa phương.

Trường hợp cao hơn so với quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thì cấp theo số mà Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định; đồng thời đề nghị địa phương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) để quyết định cấp bổ sung, bảo đảm phù hợp với thời gian học kỳ II và trong năm học 2021 - 2022.

Theo quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc xuất cấp với số lượng nhiều nhất, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 3 địa phương (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) với hơn 8.500 tấn gạo; tiếp đến là Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp hơn 6.000 tấn gạo hỗ trợ học sinh ở tỉnh Hà Giang, tỉnh Yên Bái, tỉnh Tuyên Quang; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh được giao xuất cấp ít nhất với 17.895 kg gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình./.

 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam
 Các tin đã đưa ngày: