Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(08/08/2019)

Trong suốt 63 năm không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, mặc dù gặp không ít khó khăn, thử thách, song xác định rõ trọng trách được giao, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục DTNN, Bộ Tài chính, đặc biệt là các cấp ủy Đảng, chính quyền hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực hoạt động.

 

Cục DTNN khu vực Hà Bắc bàn giao trang thiết bị

từ nguồn dự trữ quốc gia bảo đảm đúng thời gian quy định

 

Tiêu biểu như trong việc thực hiện nhiệm vụ xuất, nhập vật tư hàng hoá, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là đối với lương thực do thị trường biến động, nhu cầu thị trường về mặt hàng lương thực đã qua bảo quản giảm nhiều, lại được giao chỉ tiêu kế hoạch xuất, nhập với số lượng lớn… Đảng ủy Cục ra Nghị quyết lãnh đạo đơn vị có các phương án cụ thể, chuẩn bị kỹ càng về phương tiện, kho tàng… Nhờ vậy, các chỉ tiêu về xuất, nhập lương thực, vật tư, hàng hoá hàng năm đều hoàn thành 100% kế hoạch được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn mọi mặt. Những năm gần đây, Cục liên tục xuất hàng vạn tấn gạo cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Yên; xuất hỗ trợ gạo trồng rừng cho huyện Lục Ngạn (Bắc Giang); xuất gạo hỗ trợ học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Giang, Lạng Sơn…bảo đảm đúng kế hoạch, vượt thời gian.

Xác định công tác bảo quản cũng là nhiệm vụ trọng tâm, Cục thường xuyên kiểm tra đột xuất tại các đơn vị cơ sở về kỹ thuật bảo quản, nhất là khi có biến động về thời tiết nhằm kịp thời phát hiện và sửa chữa những hạn chế, thiếu sót. Để bảo đảm chất lượng lương thực vật tư dự trữ quốc gia, Cục đưa các đề tài nghiên cứu khoa học và những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật bảo quản vật tư, hàng hóa vào ứng dụng như: “Bảo quản gạo trong môi trường khí trơ”; “Bảo quản thóc đóng bao trong môi trường yếm khí”; “Khảo sát độ suy giảm chất lượng của áo phao, nhà bạt cứu sinh theo thời gian bảo quản”; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi thời gian bảo quản định kỳ, thời gian lưu kho của các mặt hàng vật tư cứu nạn cứu hộ dự trữ quốc gia; Sử dụng máy hút chân không trong quá trình lưu mẫu; Cải tiến khung cửa kho và bộ dụng cụ kẹp và giữ miệng bao dùng trong quá trình nhập, xuất thóc…

Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, những năm qua Cục đã đầu tư xây dựng trụ sở khang trang; chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Đặc biệt là quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, từ đó tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua thi đưa yêu nước trong toàn đơn vị. Điển hình là các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng “Vùng kho an toàn - xanh - sạch - đẹp”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Xây dựng ngăn kho điển hình, tiêu biểu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Đây chính là nhân tố, tiền đề quan trọng để tập hợp, đoàn kết cán bộ, nhân viên trong đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, nhiều năm liền, Cục DTNN khu vực Hà Bắc được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Tổng Cục DTNN, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Theo ông Nguyễn Quốc Hải, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc thì những kết quả đạt được của Cục thời gian qua đã góp phần quan trọng cùng toàn ngành DTNN đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ an ninh, quốc phòng, tham gia bình ổn thị trường và  góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. Đây chính là tiền đề quan trọng để Cục tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược về DTNN trong tình hình mới.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch họa biến động phức tạp và khó lường như hiện nay, Cục DTNN khu vực Hà Bắc sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Cục DTNN và cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ động, tích cực xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh toàn diện. Từ đó, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó của đội ngũ cán bộ công chức, phát huy sức mạnh của cả tập thể nhằm phát động các phong trào thi đua sâu rộng, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được Tổng cục DTNN giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của ngành DTNN và công cuộc CNH, HĐH quê hương, đất nước.

 

                  Quang Minh - Cục DTNN khu vực Hà Bắc