Cục Dự trữ nhà Nước khu vực Nghệ Tĩnh bàn giao phương tiện dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phục vụ công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn

(27/09/2018)

Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-TCDT ngày 14/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn Dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An; trên cơ sở Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp phát hàng DTQG phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn.

 

 

Sáng ngày 25/9/2018, tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã tổ chức Lễ bàn giao cho Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò các trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn gồm: 01 bộ xuồng cao tốc loại DT3 (ST750), 01 bộ máy phát điện loại 30KVA với tổng giá trị 2.470.500.000 đồng.

 

 

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã tích cực phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận trang thiết bị là UBND thị xã Cửa Lò để thực hiện việc xuất cấp hàng DTQG theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước và theo đúng quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng DTQG xuất để cứu trợ viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ viện trợ ./.


Cục DTNN khu vực Nghệ TĩnhCác tin đã đưa ngày: