Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ: Vinh dự là một trong 6 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

(31/08/2018)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 948/QĐ-TTG về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể thuộc Bộ Tài chính đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách năm 2017. Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ vinh dự là một trong 6 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Cùng với Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực (DTNNKV) Tây Nam Bộ, 5 tập thể khác được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ gồm: Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận; Kho bạc Nhà nước Quảng Trị; Cục Thuế thành phố Hà Nội; Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Sự kiện nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng là mốc son, nối dài thêm những thành tích mà Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là những nỗ lực vượt bậc trong năm 2017.

Năm 2017, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được Tổng cục DTNN giao ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp.

Đặc biệt, với sự nỗ lực của CBCC trong đơn vị, sự hợp tác nhiệt tình có trách nhiệm của các cấp các ngành, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, thu được kết quả khả quan trên nhiều mặt công tác. Đáng chú ý, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ luôn được ghi nhận, đánh giá cao công tác xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nói chung và đối với vùng Tây Nam Bộ nói riêng.

Bên cạnh đó, Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã phối hợp với các địa phương và các đơn vị quốc phòng hoàn thành công tác xuất cấp trang thiết bị từ nguồn DTQG nhằm ứng phó kịp thời khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra trên địa bàn...

Ngoài ra, Cục đã thực hiện tốt các công tác khác như: Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; Công tác công nghệ thông tin; cải cách hành chính... Đồng thời chấp hành nghiêm túc nguyên tắc quản lý tài chính kế toán, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy chế...


Nguyễn Hồng Sâm - Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước