Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

(01/06/2018)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017 (file đính kèm).

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: