Cán bộ nữ ngành Dự trữ Nhà nước: Nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành

(19/03/2018)

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đưa hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng cục DTNN từng bước nâng cao hiệu quả; kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ cơ quan Tổng cục đến các đơn vị cơ sở. Vì vậy, nhận thức của cán bộ, công chức nói chung và của cấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị nói riêng về bình đẳng giới, về công tác cán bộ nữ ngày càng được nâng cao, tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới, hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục DTNN.

 

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh Nguyễn Thị Phố Giang kiểm tra chất lượng hàng Dự trữ Quốc gia

 

Công tác cán  bộ nữ không ngừng được nâng cao

Tổng cục DTNN là đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về lĩnh vực dự trữ quốc gia (DTQG) và trực tiếp quản lý một số mặt hàng DTQG (theo phân công của Chính phủ) nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ an ninh, quốc phòng.

Số cán bộ công chức, viên chức là nữ trong Tổng cục DTNN chiếm trên 39% . Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của lao động nữ trong ngành, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục DTNN luôn quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Nhờ đó, năm 2017, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác cán bộ nữ của Tổng cục DTNN đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu của Chương trình hành động đã đăng ký với  Bộ Tài chính, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nữ công chức, viên chức của Tổng cục.

Điểm nổi bật trong năm 2017, Tổng cục DTNN đã bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh: 02 Phó Vụ trưởng và tương đương; 01 Cục trưởng; 03 Phó Cục trưởng; 02 Trưởng phòng thuộc Tổng cục và 01 Kế toán trưởng Cục DTNN khu vực. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên chiềm trên 33% trong tổng số cán bộ lãnh đạo, trong đó có một đồng chí là phó tổng cục trưởng.

Không những thế, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, Tổng cục DTNN đã tạo điều kiện cho công chức, viên chức nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ chính trị. Nhờ đó, trong năm 2017, có 30 nữ công chức/tổng số 70 công chức được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ; có 32 nữ công chức/tổng số 75 công chức được cử đi bồi dưỡng lý luận chính trị.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục DTNN cũng là một trong những điểm nhấn trong hoạt động năm 2017. Bởi một số chỉ tiêu đã đạt vượt kế hoạch như: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đoàn Thanh niên đạt 40,8%/40% kế hoạch đề ra; tỷ lệ các đơn vị có tỷ lệ nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động chiếm 30% trở lên có lãnh đạo đơn vị là nữ đạt 78%/50% kế hoạch đề ra; tỷ lệ công chức, viên chức nữ có trình độ Thạc sĩ/tổng số công chức viên chức có trình độ Thạc sĩ đạt 42,9%/40% kế hoạch đề ra...

Nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới, Tổng cục DTNN đã mời báo cáo viên về báo cáo, tăng cường tuyên truyền trên cổng Thông tin điện tử của Tổng cục và Bản tin dự trữ, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; qua các buổi tọa đàm, tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm  nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng. Thông qua phong trào này tạo điều kiện để chị em phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan giao đồng thời thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, chăm lo gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan.

Đặc biệt, trong năm 2017, Tổng cục đã cử 06 công chức là thành viên của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban Nữ công tham gia Lớp tập huấn nghiệp vụ bình đẳng giới tại tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Nghệ An và tỉnh Tây Ninh...

Những kết quả trên đây đã khẳng định, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đưa hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng cục Dự trữ Nhà nước từng bước nâng cao hiệu quả; kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ cơ quan Tổng cục đến các đơn vị cơ sở. Vì vậy, nhận thức của cán bộ, công chức nói chung và của cấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị nói riêng về bình đẳng giới, về công tác cán bộ nữ ngày càng được nâng cao, tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới, hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới. Đó là trên thực tế, với đặc thù của Tổng cục DTNN là có nhiều các Chi cục DTNN trực thuộc Cục DTNN khu vực nằm ở vùng sâu, vùng xa; đang trong quá trình đầu tư từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật nên việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tới các đơn vị này gặp nhiều khó khăn. Một số thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại các Cục DTNN khu vực còn có tâm lý e ngại, chưa chủ động đề xuất ý kiến thực hiện nhiệm vụ.

Bước vào năm 2018, để hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng hiệu quả, Tổng cục DTNN sẽ thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp thiết thực.

Trước hết, tiếp tục tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Tiếp tục kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các Cục DTNN khu vực cho phù hợp với nguồn nhân sự hiện tại. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị trong việc đưa vấn đề giới vào chính sách, chế độ; trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với nữ công chức, viên chức; tạo nguồn cán bộ nữ cho giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng “Người phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...; tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần; tham gia các lớp tập huấn, tọa đàm để bổ sung kiến thức, nghiệp vụ hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Với những giải pháp cụ thể trên, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục DTNN, tin tưởng rằng ngành sẽ thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; nữ cán bộ DTNN sẽ vượt qua mọi hoàn cảnh, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành./.

 

Lê Văn Thời - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN,    

Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng cục Dự trữ Nhà nước