Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

(26/02/2018)

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC DTNN NĂM 2017

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia

thi tuyển công chức và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

---------------------------

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017, Công văn số 12660/BTC-TCCB ngày 21/9/2017 và công văn số 16501/BTC-TCCB ngày 06/12/2017 của Bộ Tài chính về việc thi tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước (TCDTNN) thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển đính kèm thông báo này.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

2.1. Thời gian tổ chức thi tuyển: Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017 được tổ chức từ ngày 24/3/2018 đến hết ngày 25/3/2018.

2.2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Tại Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng), phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2.3. Lịch thi cụ thể như sau:

- Sáng ngày 24/3/2018 (thứ Bảy):

+ 7h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục thi và nghe phổ biến nội quy thi.

+ 08h00: Thi môn Kiến thức chung (thi viết).

- Chiều ngày 24/3/2018 (thứ Bảy):

+ 13h00: Gọi thí sinh vào phòng thi.

+ 13h30: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi trắc nghiệm).

+ 15h45: Gọi thí sinh vào phòng thi.

+ 16h15: Thi môn Tin học văn phòng (thi trắc nghiệm).

- Sáng ngày 25/3/2018 (Chủ nhật):

+ 7h30: Gọi thí sinh vào phòng thi.

+ 08h00: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết).

- Chiều ngày 25/3/2018 (Chủ nhật):

+ 13h00: Gọi thí sinh vào phòng thi.

+ 13h30: Thi môn Ngoại ngữ (thi trắc nghiệm).

Lưu ý:

- Khi tham dự thi tuyển, đề nghị thí sinh mang theo Thẻ dự thi và chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp pháp khác). Thẻ dự thi đã được gửi cho thí sinh theo địa chỉ ghi trên phong bì thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển (trường hợp thí sinh không nhận được Thẻ dự thi liên hệ với nơi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển).

- Thí sinh không phải đem theo bút viết, bút chì, Hội đồng Tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ cung cấp bút viết, bút chì cho thí sinh. Cuối mỗi môn thi, thí sinh phải nộp lại bút viết, bút chì cho giám thị phòng thi.

- Thí sinh nộp lại Thẻ dự thi sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Đối với thí sinh được miễn thi môn cuối, nộp lại Thẻ dự thi vào cuối buổi môn thi trước đó.

- Trường hợp các thông tin dự tuyển của thí sinh bị sai lệch (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên…), đề nghị thí sinh phản ánh về nơi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển để tổng hợp đính chính thông tin.

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: