Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

(16/11/2022)

Ba phần tư chặng đường triển khai nhiệm vụ năm 2022 đã qua, bằng nhiều nỗ lực, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đạt những kết quả tích cực. Xác định những tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, thách thức, Tổng cục DTNN đã đề ra kế hoạch giải pháp cụ thể, quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Kiểm tra hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia

tại Chi cục DTNN Việt Trì (Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú)

 

Nỗ lực trên các mặt công tác

Coi xây dựng cơ chế chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Tổng cục DTNN đã chú trọng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chỉ riêng quý III/2022, Tổng cục DTNN đã xây dựng và đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia (DTQG) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển DTQG giai đoạn 2021-2030; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh DTQG; Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý thay thế Thông tư số 160/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 và Thông tư quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý thay thế Thông tư số 161/TT-BTC ngày 15/10/2015.

Tổng cục cũng đã triển khai hiệu quả công tác xuất, nhập hàng DTQG. Về xuất cấp lương thực không thu tiền, từ đầu năm đến ngày 15/9/2022, Tổng cục đã giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 101.244 tấn gạo cho các địa phương, gồm: Hỗ trợ Tết Nguyên đán 13.959 tấn gạo; Hỗ trợ giáp hạt đầu năm 8.989 tấn gạo; Hỗ trợ mưa lũ 3.738 tấn gạo; Hỗ trợ dự án rừng 4.836 tấn gạo; Hỗ trợ hạn hán, mất mùa 433 tấn gạo; Hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 là 1.869 tấn gạo; Hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022 là 29.664 tấn gạo; Hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 là 37.555 tấn gạo; Xuất viện trợ cho Philippines là 200 tấn gạo để khắc phục hậu quả mưa bão.

Công tác xuất, nhập lương thực cũng được Tổng cục DTNN chú trọng chỉ đạo triển khai. Trong xuất bán luân phiên đổi hàng, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất bán 70.500 tấn thóc nhập kho năm 2019 và 13.843,9595 tấn gạo nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện. Hiện nay, Tổng cục DTNN đang xây dựng kế hoạch bán thóc, gạo thuộc kế hoạch chỉ tiêu năm 2022.

Trong công tác nhập lương thực DTQG, kế hoạch giao nhập mua 220.000 tấn gạo và 40.000 tấn thóc. Đến nay, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành nhập 214.000 tấn/220.000 tấn gạo; nhập kho được 36.500 tấn thóc. Trong nhập vật tư, thiết bị DTQG, Tổng cục DTNN đang triển khai thực hiện các hợp đồng về máy phát điện, máy khoan phá bê tông, phao áo nhà bạt; đang chuẩn bị ký hợp đồng thiết bị phóng dây cứu hộ...

Ngoài ra, Tổng cục cũng tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác như: Tổng hợp báo cáo kiểm tra tình hình dự trữ các mặt hàng, đặc biệt là những mặt hàng chiến lược của các bộ, ngành quản lý hàng DTQG và Tổng cục DTNN; Tổng hợp chất lượng hàng DTQG bảo quản quý II/2022, chất lượng phao áo nhập kho năm 2022 và chất lượng phao áo trước thời gian hết hạn bảo hành, thực hiện phúc tra thóc nhập kho năm 2022; Rà soát những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các nội dung sửa đổi Luật DTQG và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dự trữ, rà soát các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực DTNN đã hết hiệu lực...

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Xác định thời gian tới còn nhiều khó khăn thách thức, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Tổng cục DTNN đã đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm. Trong đó, Tổng cục sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các đề án văn bản quy phạm pháp luật theo tiến độ; triển khai xuất cấp cứu trợ cho các địa phương để cứu đói cho người dân theo quyết định của cấp có thẩm quyền; theo dõi tiến độ xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 của các Cục DTNN khu vực.

Trong các tháng còn lại của năm 2022, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch xuất bán đổi hàng lương thực sau khi có giá bán của Tổng cục; theo dõi kế hoạch nhập thóc của các đơn vị; hoàn thiện ký kết hợp đồng mua vật tư đối với các mặt hàng theo kế hoạch Tổng cục đã phê duyệt; đôn đốc, theo dõi các hợp đồng mua vật tư, thiết bị DTQG.

Đồng thời, Tổng cục sẽ tiếp tục thực hiện tổng hợp báo cáo kiểm tra tình hình dự trữ các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng chiến lược của các bộ, ngành quản lý hàng DTQG và Tổng cục DTNN; Xây dựng giá bán tối thiểu, giá cụ thể xuất bán thóc, gạo kế hoạch năm 2022; giá tối đa mua nhà bạt cứu sinh các loại; Đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực chấp hành quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng mặt hàng; tổng hợp báo cáo chất lượng hàng DTQG.

Trong thời gian tới, Tổng cục DTNN cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung lập chương trình xây dựng các đề án quy phạm pháp luật về DTQG năm 2023; lập chương trình xây dựng các đề án cơ chế chính sách nội ngành năm 2023; phối hợp rà soát danh mục nhóm hàng DTQG và danh mục chi tiết hàng DTQG. Đồng thời, tiếp tục triển khai các dự án công nghệ thông tin theo tiến độ như: Xây dựng Hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG; Thuê dịch vụ triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị của Tổng cục DTNN...

 

Bài đăng trên Bản tin DTNN - Số 5/2022Các tin đã đưa ngày: