Sưởi ấm lòng dân mùa giáp hạt

(26/10/2022)

Không giống Xuân - Hạ - Thu - Đông có thời điểm nhất định, mùa giáp hạt có thể là một, hai hay nhiều tháng, lúc ấy thóc trong bồ đã cạn, lúa ngoài đồng mới vừa vào hạt, nỗi lo thiếu đói hiển hiện ở không ít hộ dân. Vào thời điểm giáp hạt, từng kg gạo hỗ trợ của Chính phủ thực sự là chiếc phao cứu sinh với người dân nghèo, giúp tạo thêm động lực, niềm tin để bà con vươn lên xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.

Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia vào dịp giáp hạt được người dân và chính quyền các địa phương nhiệt tình ủng hộ. Đây là chính sách nhân văn, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sẻ chia của Chính phủ đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, bão lũ, mất mùa vào thời điểm giáp hạt, góp phần giúp người dân an tâm, đảm bảo ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

 

Niềm vui ánh lên đôi mắt khi bà con nhận những bao gạo dẻo thơm hỗ trợ mùa giáp hạt

 

Thực hiện Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022; Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thực hiện xuất 478,305 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai (tại Quyết định số 649/QĐ-TCDT ngày 25/10/2022). Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 15/11/2022.

 

Chuyến xe chở gạo dự trữ quốc gia, mang ngày mai no ấm đến với đồng bào

 

Để bảo đảm xuất cấp gạo hỗ trợ địa phương theo quy định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hiện hành, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên triển khai một số nhiệm vụ: (i) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các Sở, ban, ngành lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo gửi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực để tổ chức thực hiện việc giao nhận. Bảo đảm việc giao, nhận gạo hỗ trợ địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ; (ii) Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho địa phương kịp thời, đảm bảo gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho địa phương đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời giao gạo tới tay người dân theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, trong đó đề nghị địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng đối tượng, định mức, quản lý sử dụng số gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ chặt chẽ theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định về quản lý, giao nhận gạo dự trữ quốc gia hiện hành./.

 

Lê Thị Loan – Vụ Quản lý hàng dự trữ