Thêm giải pháp tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia

(30/05/2022)

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Để đảm bảo chủ động nguồn lực dự trữ quốc gia, ngành Dự trữ Nhà nước đã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện và triển khai nhập lương thực, hàng hóa, tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương và người dân.

 

Kiểm tra hàng hóa, vật tư dự trữ quốc gia tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì,

thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

 

Sẵn sàng nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

Phát huy thành tích năm 2021, trong những tháng đầu năm 2022, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tập trung ưu tiên triển khai công tác xuất, nhập lương thực, hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG).

Cụ thể, đối với xuất cấp lương thực không thu tiền, lũy kế từ đầu năm đến 20/5/2022, Tổng cục DTNN đã giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 59.746 tấn gạo cho các địa phương. Trong đó, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Tết Nguyên đán là 13.959 tấn gạo cho 16 tỉnh; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 5.735 tấn gạo cho 10 tỉnh; hỗ trợ mưa lũ hơn 3.738 tấn gạo cho 3 tỉnh; hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022 là 32.556 tấn gạo cho 43 tỉnh (tiến độ xuất gạo đến ngày 15/5/2022 hoàn thành 100% kế hoạch giao); hỗ trợ người dân 3 tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là hơn 1.868 tấn gạo.

Trong công tác nhập lương thực, lần đầu tiên 22 Cục DTNN khu vực đã tiến hành đấu thầu qua mạng mua 220.000 tấn gạo nhập kho DTQG. Đồng thời tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn các Cục DTNN khu vực một số nội dung liên quan đến đánh giá uy tín nhà thầu trong mua gạo năm 2022.

Theo đại diện lãnh đạo Tổng cục DTNN, việc tổ chức mua lương thực DTQG được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch, đúng số lượng và chất lượng hàng hóa.

Trong công tác nhập vật tư, thiết bị DTQG, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành nhập kho 20 bộ thiết bị tìm kiếm cứu nạn bằng hình ảnh và âm thanh; phối hợp với nhà thầu giao nhận 60 bộ/130 bộ thiết bị khoan phá bê tông; 20 bộ/120 bộ máy phát điện theo hợp đồng. Tổng cục DTNN cũng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 100 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ và 2.750 bộ nhà bạt cứu sinh các loại.

Đến nay, Tổng cục DTNN đã phối hợp với các đơn vị trúng thầu rà soát, hoàn chỉnh các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết. Đồng thời, theo dõi tiến độ hợp đồng 100.000 chiếc phao cứu sinh. Tổng cục DTNN sẽ chuyển gộp chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đối với các loại mặt hàng (gồm: xuồng cao tốc, máy bơm nước chữa cháy, máy phát điện) trình Bộ Tài chính ban hành giá mua để tổ chức đấu thầu thành 1 đợt.

Bố trí dự trữ các mặt hàng thiết yếu tại khu vực trọng điểm

Theo bà Khiếu Thị Hương – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Tổng cục DTNN), để ngành DTNN chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đơn vị đã tích cực trong công tác xây dựng báo cáo, kiểm kê đánh giá nhóm “nguồn tài lực” năm 2021, đồng thời xây dựng các nhóm giải pháp tăng cường nguồn lực DTQG năm 2022.

Cũng theo bà Khiếu Thị Hương, ngoài các nhóm giải pháp được xây dựng từ đầu năm 2022, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, các ý kiến đóng góp của bộ, ngành quản lý hàng DTQG, Tổng cục DTNN đã bổ sung thêm các định hướng, giải pháp tăng cường nguồn lực DTQG năm 2022.

Theo đó, Tổng cục DTNN tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật DTQG; xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quản lý chất lượng hàng DTQG, làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành DTQG.

Tổng cục DTNN xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các đề án: Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch DTQG năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng kế hoạch DTQG năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền mua bổ sung, mua bù hàng DTQG đã xuất cấp; bố trí dự trữ các mặt hàng thiết yếu, chiến lược tại các địa bàn, khu vực trọng điểm trên cả nước, bảo đảm có đủ nguồn lực chủ động ứng phó nhanh, hiệu quả khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra.

Đi đôi với đó là tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương, nhất là công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm NSNN và công tác xuất cấp hàng DTQG theo các quyết định của cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguồn lực DTQG được sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng.

Tổng cục DTNN tích cực khảo sát, nắm bắt thông tin thường xuyên về giá trên thị trường, phối hợp với Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, các đơn vị để theo kịp giá thị trường, chủ động triển khai kế hoạch mua bán năm 2022 kịp thời vụ và đúng thời điểm, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Bên cạnh các nội dung trên, Tổng cục DTNN tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chủ động đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

Đức Minh - Thời báo Tài chính Việt Nam