Đài truyền hình Bình Định đưa tin: Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ người dân tỉnh Bình Định có đất lúa không sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 do hạn hán

(08/10/2021)Các tin đã đưa ngày: